Ontwerp je ware Levensboom

Eerlijk leven van binnen naar buiten – door www.humansintrees.com

In de workshopserie Ontwerp je ware Levensboom nodigt psychologe Anicee Bauer je uit om je opnieuw te verbinden met de natuur én met je “eigen ware natuur”. De workshops zijn ontworpen als een innerlijke reis (een “quest”), die gaat over onszelf als mens in relatie tot natuur en in relatie tot ons authentieke zelf. In de natuur groeit alles van binnen naar buiten – en dit geldt ook voor elke transformatie in ons mensen. De workshops bieden hierbij een aantal ervaringen van verschillende fases van transformatie, te weten: believe – become – behave. Waarin wij geloven en hoe wij denken bepaalt hoe wij onszelf ervaren in wie wij zijn. En wie wij denken te zijn, bepaalt hoe wij ons gedragen en welke gewoontes wij naleven. De reis begint dan ook met een introspectieve ervaring in en mét de natuur, om te voelen hoe alles met elkaar verbonden is, vervolgt met het herontdekken van je authentieke hart: de moedige leeuw in jou en de kracht van eerlijkheid en kwetsbaarheid, en eindigt uiteindelijk met het creatief ontwerpen nieuwe (eco-authentieke) gewoontes en een fysieke omgeving, die deze gewoontes ondersteunt.  

Het doel is om je eigen innerlijke stem te herontdekken en te durven volgen, zodat je duurzamere, bewustere en authentiekere keuzes kunt maken en je leven van binnenuit kunt creëren. Een leven dat écht bij jou past, in plaats van een leven dat je is opgedragen en dat je onbewust hebt overgenomen vanuit verouderde maatschappelijke normen en systemen, die ons als mensheid niet langer dienen. De stip op de horizon is leven vanuit integriteit, echtheid, harmonie en innerlijke vrede.

“Be the change you want to see in life.”


De workshops vinden plaats op drie zaterdagen en kunnen ook afzonderlijk van elkaar gevolgd worden. Elke zaterdag na een workshop vindt er een (optionele) online Zoom-call plaats voor deelnemers, waarin er vragen en ervaringen kunnen worden besproken met betrekking tot de huiswerkoefeningen en het toepassen van de inzichten in de praktijk.   

Deelname is op basis van een vrijwillig flexibel donatiebedrag per workshopdag tussen €30 en €70. Graag bij elke workshopdag contant voldoen. De Zoom-calls zijn inbegrepen bij de workshops en bij workshop II en III wordt er een veganistische lunch verzorgd.

I. DE WORTELS – Hereniging met (je) natuur
• Live workshop : 10 september 13:00-17:00
Locatie……………: buiten rondom een boom in het Beatrix Park in Amsterdam Zuid.
……………………………De kaart van het “pad naar de boom der wijsheid” volgt na inschrijving.
• Q&A Zoom-call : 17 september 11:00-12:00 (in overleg evt. op een ander tijdstip)

II. DE STAM – Durf te spreken vanuit je hart
• Live workshop : 24 september 10:30-17:00 INLOOP 10:00
Locatie……………: Lepeltje Lepeltje Knuffelsessies & Massage – Lutmastraat 209A Amsterdam
• Q&A Zoom-call : 1 oktober 11:00-12:00 (in overleg evt. op een ander tijdstip)

III. DE BLADEREN – Ontwerp je eco-authentieke leefstijl
• Live workshop : 15 oktober 10:30-17:00 INLOOP 10:00
Locatie…….….….: Lepeltje Lepeltje Knuffelsessies & Massage – Lutmastraat 209A Amsterdam
• Q&A Zoom-call : 22 oktober 11:00-12:00 (in overleg evt. op een ander tijdstip)

AANMELDEN gaat via de online agenda deze houdt automatisch het aantal deelnemers bij. Minimaal 4 – maximaal 12 deelnemers.


I. DE WORTELS – Hereniging met (je) natuur
In deze introspectieve en meditatieve workshop ga je je relatie met de natuur (opnieuw) verkennen en ga je op zoek naar je eigen persoonlijke “(hi)story” rondom natuur. Je zult echt in gesprek gaan met de natuur en je weer bewuster worden van onbewuste overtuigingen rondom jouw positie als mens in de natuurlijke leefomgeving. Door aandachtig waar te nemen kom je weer dichter bij de essentie van wat ons allemaal verbindt.

“Nature is not a place to visit. It is home.”

_ Gary Snyder _

Voor wie?
De workshop is voor iedereen, die behoefte heeft aan het bewust contact maken met de natuur en die de natuur op een andere manier wil ervaren dan b.v. door middel van de gebruikelijke zondag middag wandeling. Hij is voor mensen, die zich wel al verbonden voelen met de natuur, maar deze verbinding nog op een diepere laag willen voelen. En tenslotte is deze workshop in het bijzonder voor mensen, die de natuur vooral vanuit een cognitief niveau waarnemen en verrast willen worden door nieuwe inzichten en perspectieven, die hen de natuur op een meer emotioneel en spiritueel niveau laat ervaren.

Programma

13:00   Wandelen op “het pad naar de boom der wijsheid”
13:30   Aarden & Start Workshop
………….Rondom de Boom
………….In Gesprek met Natuur
………….IN[om]GEVING
………….My natural [HI]story
………….Tree Leveling
17:00   Einde

Meenemen

  • Picknick-deken of iets soortgelijks, om op te zitten of liggen
  • Iets te drinken (water, thee, koffie, sap, etc…) 
  • Kleding, zodat je het niet koud krijgt buiten

II. DE STAM – Durf te spreken vanuit je hart
In deze workshop wordt je uitgedaagd om uit je comfortzone te stappen en de moedige leeuw in jou te omarmen. Je gaat beleven wat kwetsbaarheid en eerlijkheid betekenen voor een integer en authentiek leven. Je krijgt inzicht in waarom wij liegen en waarom wij wél en soms níet onze eigen waarheid spreken, welke psychologische reactiepatronen wij gebruiken om ons te beschermen en welke overtuigingen wij met ons mee dragen. Je leert communicatieve vaardigheden om op te komen voor wie jij werkelijk bent en voor waar jij in gelooft, zodat je oprechtere keuzes kunt maken, die jou bekrachtigen in je essentie.

“Staying vulnerable is a risk we have to take if we want to experience connection.”

_ Brené Brown _

Voor wie?
Deze workshop is geschikt voor mensen die zich willen bevrijden van de maskers, die wij in het leven dragen en die ons ervan weerhouden om te zijn wie we echt zijn en te doen wat wij zélf graag willen in plaats van wat wij dénken te moeten willen. Mensen die het zat zijn om mee te doen in de “rat race”, maar niet goed weten hoe zij eruit kunnen stappen. Mensen die een authentieker en eerlijker leven willen leiden, en die een diepere verbinding zoeken met zichzelf en met anderen. Mensen, die hun moedige kant meer willen ontwikkelen en hiervoor een manier van communiceren willen leren kennen, die hen toestaat dichter bij zichzelf te blijven. Mensen die willen leren om beter hun grenzen aan te geven, te AGEREN in plaats van te RE-ageren.

Programma

10:00   Inloop
10:30   Aarden & Start Workshop
………….Je Mooiste Moment in “de Arena” 
………….○ Waarom liegen wij?
………….○ De 7 voordelen van Eerlijkheid
………….○ Kleur Je Eigen Arena
13:00   Veganistische lunch
13:30   Vervolg Workshop
…………. In Interactie met anderen   
…………. Eerlijk Communiceren
…………. Terug in de Arena 
17:00   Einde  

Graag meenemen …

  • een foto van jou als kind, dat betekenis heeft voor jou
  • een paar porties moed (verkrijgbaar bij jouw innerlijke leeuw) … J

III. DE BLADEREN – Ontwerp je eco-authentieke leefstijl
Deze praktische en creatieve workshop gaat over gedrag, waarom wij doen wat wij doen en waarom wij níet doen wat wij eigenlijk al zo lang hadden wíllen doen. Je wordt uitgenodigd om de intrinsieke motivatie achter je gedrag te onderzoeken en daarbij eerlijk te kijken naar wat echt van jouw is en wat niet. Het doel hierbij is om je gedrag in lijn te brengen met je authentieke zelf, omdat alleen dán gedrag daadwerkelijk duurzaam kan zijn. Je gaat experimenteren met het ontwerpen van een “groene intentie” (of een andere kleur: jij bent de baas! :-), die je vervolgens vertaalt naar een nieuwe gewoonte, die je in je leven wilt integreren. Tevens gaan wij creatief aan de slag om elementen van de fysieke omgeving te ontwerpen, die als “katalysator” dienen voor de nieuwe gewoonte. Op deze manier wordt er een “gesynchroniseerde FLOW” gecreëerd tussen gewoontes en leefomgeving.

“People don’t decide their future. They decide their habits. And their habits decide their future.”

_ F.M. Alexander _

Voor wie?
Deze workshop is geschikt voor mensen, die graag meer inzicht willen in het integreren van nieuwe gewoontes in hun leven en hoe zij de fysieke omgeving daarbij kunnen benutten. Bij nieuwe gewoontes kan het bij voorbeeld gaan om “duurzaam gedrag”, waarvan mensen niet goed begrijpen, waarom het niet lukt om dit gedrag te automatiseren. De workshop heeft daarbij ook tot doel om het gebruikelijke perspectief op de betekenis van “duurzaam gedrag” te verbreden.

Programma

10:00   Inloop
10:30   Aarden & Start Workshop
…………. Dingen, die ik doe & laat 
…………. Wat is een eco-authentieke leefstijl?
…………. Doelen, Gedrag & Identiteit  
13:00   Veganistische lunch
13:30   Vervolg Workshop
…………. Het ontwerpen van de gewoonte
…………. Het ontwerpen van de fysieke omgeving
17:00   Einde  

Voorbereiden

  • misschien alvast een idee over welke gewoonte je wilt integreren in je leven?
  • zin in knutselen

Inhoudelijke vragen kun je mailen naar home@humansintrees.com

AANMELDEN gaat via de online agenda deze houdt automatisch het maximum aantal deelnemers bij. Minimaal 4 – maximaal 12 deelnemers.