Sponsoring

Mijn visie voor mijn praktijk:                                   Het tegengaan van onnodig gebrek aan de noodzakelijke levensbehoeften: aanraking, ontspanning en oprechte aandacht. Waarom zou iemand in Nederland – of in de wereld – hier een tekort aan hebben? Welzijn is een mensenrecht en het zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Ik vind dat iedereen toegang zou moeten hebben tot de noodzakelijke levensbehoeften: Aanraking, Onstpanning en Oprechte Aandacht.  Daarom ben ik een Experiment van Vrijgevigheid begonnen door Gift-Ecomonie toe te passen in mijn praktijk.

WAT IS GIFT-ECONOMIE?

In een gift economie, worden goederen en diensten zonder enige verplichting verstrekt. Het is een economisch systeem waarbij de circulatie van de gaven binnen de gemeenschap leidt tot toename: toename van verbindingen, toename in relatiekracht. In dit verband zorgt hamsteren en gierigheid juist voor een afname van welvaart. In de kern is Gift-Economie een verschuiving van consumptie naar bijdrage, transactie naar vertrouwen, schaarste naar overvloed, isolatie naar gemeenschap, en een verschuiving van Mij naar Wij.

GIFT-ECONOMIE BIJ LEPELTJE LEPELTJE KNUFFELSESSIES & MASSAGE

Voor Individuele Sessies, groepsworkshops, concerten en andere evenementen geldt dat wij hebben betaald voor een sessie en een evenement. Nu is het aan mijn cliënten, deelnemers & gasten om deze Ketting van Geven in stand te houden door te betalen voor degene die na hen komt. Bij het maken van een afspraak krijgt iedereen een afspraakbevestiging & betaalformulier met de kosten en mag zelf invullen:

 • Ik kies er voor om de volledige kosten te betalen voor deze sessie (dit evenement p.p.): € …
 • Ik kies er voor om een ander* bedrag te betalen voor deze sessie (dit evenement p.p)  : € …

* dit bedrag kan hoger of lager zijn dan de volledige kosten voor deze sessie, en wordt op je factuur vermeld. Betaal je meer dan kan iemand met een kleinere beurs minder betalen. Betaal je minder, dan is het resterende bedrag een gift van anderen die wat meer betaalden.

De Gift-Economie-filosofie wordt mede gedragen door de experts en musici met wie ik samenwerk. Ik ben dankbaar voor hun warmhartige inzet en hun vertrouwen. Voor ons is er geen vast inkomen, maar iedereen krijgt een percentage van de opbrengst per evenement.

Meer informatie vind je op mijn pagina Betaalfilosofie.

WORDT SPONSOR

Wil jij bijdragen als sponsor van Lepeltje Lepeltje Knuffelsessies & Massage? Dan kunnen we samen realiseren dat ook mensen met een kleine beurs kunnen deelnemen aan workshops, concerten én individuele sessies.

 • Wil jij bijdragen met een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse financiële bijdrage?
  – Je krijgt een dankvermelding in mijn nieuwsbrief.
  – Je logo/naam krijgt een plaatsje in de banner onderaan elke webpagina.
  – Je bent van harte welkom bij een workshop of concert.
  – Je krijgt natuurlijk ook een factuur voor je administratie.
 • Ben jij musicus en wil je eenmalig of herhaaldelijk (zonder financiële vergoeding) op een van onze concerten komen spelen?
  – Je wordt meegenomen in de promotie voor het betreffende concert.
  – Je krijgt een plaatsje op de Concertpagina
  – Je logo/naam krijgt een plaatsje op deze sponsorpagina & in de banner onderaan elke webpagina.
  – Je bent van harte welkom hij een workshop of concert.

Kun jij je vinden in mijn idealistische visie en wil jij daar aan bijdragen? Vul dan het SPONSORFORMULIER in.

Sponsoren maken nóg meer mogelijk.

Bedankt!