Genereuze Gevers

Mijn visie voor mijn praktijk:                                  Het tegengaan van onnodig gebrek aan de noodzakelijke levensbehoeften: aanraking, ontspanning en oprechte aandacht. Waarom zou iemand hier een tekort aan hebben? Welzijn is een mensenrecht en het zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Ik vind dat iedereen toegang zou moeten hebben tot de noodzakelijke levensbehoeften: Aanraking, Ontspanning en Oprechte Aandacht.  Daarom ben ik een Experiment van Vrijgevigheid begonnen door Gift-Ecomonie toe te passen in mijn praktijk.

WAT IS GIFT-ECONOMIE?

In een gift economie, worden goederen en diensten zonder enige verplichting verstrekt. Het is een economisch systeem waarbij de circulatie van de gaven binnen de gemeenschap leidt tot toename: toename van verbindingen, toename in relatiekracht. In dit verband zorgt hamsteren en gierigheid juist voor een afname van welvaart. In de kern is Gift-Economie een verschuiving van consumptie naar bijdrage, transactie naar vertrouwen, schaarste naar overvloed, isolatie naar gemeenschap, en een verschuiving “van-Mij-naar-Wij”.

GIFT-ECONOMIE BIJ LEPELTJE LEPELTJE KNUFFELSESSIES & MASSAGE

Voor Individuele Sessies, groepsworkshops, concerten en andere evenementen geldt dat wij hebben betaald voor een sessie en een evenement. Nu is het aan mijn cliënten, deelnemers & gasten om deze Ketting van Geven in stand te houden door te betalen voor degene die na hen komt. Bij het maken van een afspraak krijgt iedereen een afspraakbevestiging & betaalformulier met de kosten, en mag zelf invullen:

  • Ik kies er voor om de volledige kosten te betalen voor deze sessie (dit evenement p.p.): € …
  • Ik kies er voor om een ander* bedrag te betalen voor deze sessie (dit evenement p.p)  : € …

* dit bedrag kan hoger of lager zijn dan de volledige kosten voor deze sessie, en wordt op je factuur vermeld. Betaal je meer dan kan iemand met een kleinere beurs minder betalen. Betaal je minder, dan is het resterende bedrag een cadeautje van anderen die wat meer betaalden.

De Gift-Economie-filosofie wordt mede gedragen door de experts en musici met wie ik samenwerk. Ik ben dankbaar voor hun warmhartige inzet en hun vertrouwen. Voor ons is er geen vast inkomen, maar iedereen krijgt een percentage van de opbrengst per evenement.

Meer informatie vind je op mijn pagina Betaalfilosofie.

WORD EEN GENEREUZE GEVER

Draag jij Lepeltje Lepeltje Knuffelsessies & Massage een warm hart toe en wil jij een gift geven?

Een financiële gift kun je overmaken naar:

  • IBAN: NL06INGB0005990826 t.a.v. Lepeltje Lepeltje
  • (BIC-number: INGBNL2A)
  • Schrijf dan in de omschrijving GIFT
  • Stuur ook even een mailtje dan kan ik persoonlijk je bedanken

Wil je op een andere manier iets geven, laat van je horen? Bijvoorbeeld als jij musicus bent en je wilt een keer (zonder financiële vergoeding) op een van onze concerten komen spelen.

Je kunt evt. ook het onderstaande giftenformulier invullen. Hierop kun je aangeven of je een eenmalige of herhaaldelijke gift wilt doen.

Wij omarmen elk gebaar, dankjewel!

GIFTENFORMULIER

Naam*

E-mailadres*

Bericht

Bedrag €*